Regnskabshjælp

Ud over de normale bogholderiopgaver, kan vi også tilbyde regnskabshjælp.

Grænserne mellem bogholderi og regnskabshjælp er flydende.

Vi definerer regnskabshjælp, som en forlængelse af de bogholderimæssige opgaver i virksomheden.

Virksomheden har i disse tilfælde typisk et velfungerende regnskabssystem og varetager f. eks. selv udfakturering af salg, registrering af leverandørfakturaer samt lønadministration.

Vi tilbyder i sådanne tilfælde, at foretage de sidste bogføringer samt at gennemgå og afstemme indtægter, udgifter, tilgodehavender og gæld.

De sidste bogføringer er f.eks. lønninger og andre eksterne omkostninger. Vi afstemmer salgssystemerne, bankkonti samt balancen, herunder tilgodehavender hos kunder og gæld til leverandører og offentlige instanser.

Efter at bogholderiet er afstemt, udskrives der en resultatopgørelse og balance som danner grundlag for aflæggelse af enten et perioderegnskab eller et årsregnskab.

Såfremt det drejer sig om et årsregnskab, kan vi tilbyde at udfærdige en Revisormappe. Dette indebærer, at vi laver et ringbind, indekseret i de forskellige områder af de økonomiske aktiviteter, hvori vi indsætter dokumentationer og afstemninger af samtlige relevante poster i regnskabet. Dette sparer meget tid for revisoren, således at denne kan udfærdige årsregnskabet hurtigere og mere effektivt, og altså til et reduceret revisionshonorar.

Regnskabshjælp kan også indeholde budgettering og opfølgning herpå.
Budgetteringen foretages typisk i samarbejde med virksomhedens ledelse. Vi indtaster budgettallene i økonomisystemet og i forbindelse med perioderegnskaberne sammenholdes realiseret med budget og såfremt der er væsentlige afvigelser, forklares disse.
Såfremt der ligger en separat budgetmodel uden for regnskabssystemet kan de realiserede tal fra dette indlægges manuelt eller elektronisk i budgetmodellen.

Omkring indberetning til offentlige myndigheder, kan vi tilbyde at varetage disse. Typisk består indberetningerne af moms, men andre virksomhedsspecifikke indberetninger kan forekomme og dem tager vi os naturligvis også gerne af.

Få et uforpligtende tilbud
Tlf. 40104648
Mail jla@admogregn.dk