Øvrig administration / ad hoc opgaver

Under dette punkt henhører alle de opgaver, som ikke er nævnt i de ovenstående punkter.

Som eksempel kan nævnes beskrivelse af arbejdsprocesser og papirgange,  som kan danne beslutningsgrundlag for eventuelle omlægninger af virksomhedens måde at tilrettelægge og udføre arbejdet på.

Få et uforpligtende tilbud
Tlf. 40104648
Mail jla@admogregn.dk