Bogholder

Som indlejet bogholder/økonomiansvarlig  varetager vi helt eller delvist bogholderiet og regnskabet i virksomheden.

Vi har over 20 års erfaring inden for alle områder omkring en virksomheds økonomistyring .
Vi har baggrund inden for revisionsbranchen, konsulentbranchen samt fra ansættelser i mindre, mellemstore og store virksomheder.
Vi prioriterer punktlighed og kvalitet i alle opgaver.
Vi kører både i Nordsjælland samt København.

Hvad betyder ”bogholder” ?
Bogholder er en gammel betegnelse, der går tilbage til tiden, hvor alt omkring en virksomheds økonomiske transaktioner blev registreret i kolonner i store bøger.
I dag bruges betegnelsen stadig; opgaverne er til dels de samme som før i tiden…. Nu registreres alt dog elektronisk på computeren, i specielle regnskabsprogrammer, som har erstattet bøgerne.

Hvad laver en bogholder ?
I hovedtræk består opgaverne i at registrere virksomhedens indtægter og udgifter samt at holde styr på hvad virksomheden har tilgode og skylder væk.

Bogføring af virksomhedens indtægter består i at samle alle de informationer, som danner grundlag for udstedelse af en faktura.  Typisk har bogføringsprogrammet en særlig del, som varetager faktureringen. Arbejdet består derfor i at fremfinde hvilken kunde det drejer sig om, at indtaste hvad der er solgt samt hvor meget der er solgt. Systemet regner herefter selv en samlet pris ud og kan udstede en faktura.

Bogføring af virksomhedens udgifter, består i at registrere de bilag som vedrører det forbrug som virksomheden har haft for at drive den. Det er typisk køb af varer og tjenesteydelser samt udgifter til løn.

Bogføring af tilgodehavender og gæld sker som hovedregel automatisk, når der bogføres indtægter og udgifter. Dette kaldes også "Det dobbelte bogholderi". F.eks. registreres der automatisk et tilgodehavende, når der udstedes en faktura ligesom der automatisk registreres en gældspost, når der bogføres en kreditorfaktura.
Bogholderens opgave består her i at holde styr på, at kunderne indbetaler deres gæld til virksomheden, samt at virksomheden overholder sine forpligtelser over for leverandører og offentlige instanser.

Få et uforpligtende tilbud
Tlf. 40104648
Mail jla@admogregn.dk