Bogføring

Bogføring er grundelementet i en virksomheds regnskabsfunktion.

Når vi laver bogføring, hjælper vi med at indtaste dine bilag, registrere ind- og udbetaling m.fl.

Det foregår enten i virksomhedens eget bogføringssystem eller f.eks. via internettet, hvor bogføringsprogrammet ligger på en central server hos udbyderen af bogføringssystemet.

Bogføring består i registrering og summering af alle de økonomiske transaktioner, der relaterer sig til virksomhedens drift.

Alle handlinger i virksomheden har en afledt effekt på økonomien. F. eks. vil en kundehenvendelse, hvis den resulterer i et salg, betyde at virksomheden skal registrere en indtægt samt et tilgodehavende hos kunden. Ligeledes vil afgivelse af en købsordre hos en leverandør betyde, at der skal registreres en leverandørfaktura samt en gældspost til leverandøren.  For en given periode, f.eks. en måned, kan der på grundlag af den foretagne bogføring udskrives en oversigt over de samlede indtægter og udgifter, tilgodehavender og gæld; et såkaldt månedsregnskab.

Har du brug for bogføringshjælp, så få en uforpligtende pris på bogføring.

Få et uforpligtende tilbud
Tlf. 40104648
Mail jla@admogregn.dk